. .

Arthem

Wat is de betekenis van ArtEZ voor de stad Arnhem? profiteert de stad wel voldoende van het talent dat er aanwezig is en kan het instituut voldoende gebruik maken van de mogelijkheden in Arnhem? ArtEZ is de grootste kunst HBO van NL en Arnhem staat aan kop in het peleton van de creatieve bedrijven na koploper Amsterdam. 

Vertaalt zich dat in een dynamische interactie? Is Arnhem een springplank of een warm bad? Feit is dat Arnhem nog sterker kan inzetten op de aanwezige talenten door het bieden van een aangepaste bewuste structuur. Maar meer nog door geheel in relatie met het karakter van deze 'creatieve klasse' een duidelijke visie uit te dragen op deze relatie.

De slides van de presentatie kunnen hier bekeken worden.

  • in opdracht van: CASA
  • 2014 / Arnhem / onderzoek