. .

casa: recyclicity

Recyclicity bij architectuurcentrum CASA Arnhem. Wat is het afvalsysteem en als we het begrijpen kunnen we dan als burger en als ontwerper anders omgaan met afval? Dat kan: 'Zero Waste' als strategie voor het elimineren van afval, niet het verwerken ervan. Met o.a. Superuse. Slides lezing hier te downloaden.

  • in opdracht van: CASA
  • 2013 / Arnhem / onderzoek
ec2050

een lineair systeem in crisis
de bron van afval
afvalenergiecentrale Arnhem
van gemengde stromen naar monostromen
PET cycles, een Arnhems verhaal
recycle is nu te vaak downcyclen