. .

Energeticcity2050

Energetic City 2050 is een ontwerpend onderzoek naar een nieuw energetisch panorama voor de stad van de toekomst. Die stad is een bestaande stad (Arnhem). Fossiele bronnen en energiereuzen zijn ouderwets. Met vindingrijkheid en improvisatie organiseren stadsbewoners en stadsgebruikers hun eigen energievoorziening. Aan multidisciplinaire ontwerpteams wordt gevraagd met een manifest hun visie te geven.

Groei naar start, exergeticcity2050 gaat niet uit van de hoeveelheid energie maar een verantwoord gebruik van de kwaliteit, de exergie. Dit vereist een nieuwe structuur die niet voortbouwt op optimalisatie van bestaande structuren - deze zijn exergetisch onlogisch. Een bewuste en gefundeerde tabula rasa. 2050 wordt de nieuwe horizon waarbij we gegroeid zijn naar deze nieuwe start. Een manifest maar geen utopie.

 

  • 2012 / Arnhem / prijsvraag
  • i.s.m. C. van Liere, C. Holland, R. Sprang & A. van Straalen
ec2050

beeld manifest