. .

Kassenrecyclus

Steeds meer kassencomplexen worden verlaten omwille van modernisering en herlokatie. Wat overblijft is meestal een ingesloten perceel en een eens vruchtbaar stuk grond verpaupert en wordt een smet in de buurt. Zo bijvoorbeeld ook een kassencomplex in Arnhem Zuid tenmidden van woonwijken. Wachtend op een nieuwe bestemming, tijdelijk onbestemd. In samenwerking met Departement Tijdelijke Ordening (DTO) en Stichting008 is een plan voorgesteld wat kansen biedt aan dit complex in de tussentijd zowel voor de plek als de buurt als de stad Arnhem - Nijmegen. Via kringlopen die vertrekken vanuit de potentie van de plek langsheen de mogelijkheden vanuit de buurt wordt een waardecreatiemachine voor een kassencomplex opgezet. 

  • ism DTO/TT & stichting008
  • 2011 / Arnhem / onderzoek
kassen recyclus

mogelijke lokatie Arnhem Zuid
opzet plan