. .

Ontwerplab Rotterdam

Ontwerplab is een initiatief van Atelier Rijksbouwmeester in het kader van Nederlandtwordtanders om jonge talentvolle ontwerpers in te zetten op actuele nationale ontwerpvraagstukken die bepalend zullen zijn voor de ruimtelijke ordening de komende jaren. Ontwerplab Knooppunt Rotterdam Stadion gaat over knooppunt- ontwikkeling. Ontwerplab Rotterdam heeft voor deze plek 4 strategieen ontwikkeld die de plek om kunnen vormen tot een stedelijk gebied waar diverse belangen op verschillende schalen met mekaar worden verbonden (klik hier voor Strategie Netwerkstad). Hiervoor zijn onconventionele methodes ontwikkeld zoals het Toolboxspel en de Dynamische Kaart waarbij sociaal economische componten geintegreerd worden en de factor tijd zichtbaar gemaakt. 

  • voor: Atelier Rijksbouwmeester
  • 2009 / Rotterdam / knooppunt
  • selectie / onderzoek
Nederlandwordtanders

studiegebied
werkproces, onconventioneel onderzoek
analyse autonetwerk > dynamische kaart
toolbox-methodiek
4 oplossingsstrategieen
impressie strategie netwerkstad