. .

Urbangames andstrategies

Na onderzoek in het Ontwerplab voor Atelier Rijksbouwmeester / DS+v werd besloten de ingeslagen weg te vervolgen en de netwerkorganisatie  Urbangamesandstrategies opgericht vanuit een sterk geloof in het activeren van het bestaande stedelijke landschap met maatschappelijk relevante interventies. Stedenbouw is te lang gedomineerd geweest door de focus op enkel ruimtelijke factoren vanuit een top down benadering enerzijds; gecounterd door sociale initiatieven op beperkte lokale schaal anderzijds. Gedurende een jaar werd in een netwerk van enthousiaste onderzoekers de problematiek van complexe binnenstedelijke fenomenen geexploreerd en de mogelijkheden van het Toolboxspel en de Dynamische kaart verder uitgediept binnen de fascinatie voor nieuwe media.

 

 

  • 2010 / Rotterdam / onderzoek
logo Urbangamesandstrategies

team
website urbangamesandstrategies
methodiek onderzoek / project
toolboxspel